Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Stawiguda przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 17 czerwca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Stawiguda Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Teodozego Jerzego MARCINKIEWICZA Wójta Gminy Stawiguda przed upływem kadencji? 2 459 1 476
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Stawiguda Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Teodozego Jerzego MARCINKIEWICZA Wójta Gminy Stawiguda przed upływem kadencji? 5 561 714 714 12,84% 699 97,90% 621 88,84%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie, ul. Warszawska 5, 11-034 Stawiguda Powszechny Tak Tak 2 008 231 231 11,50% 225 97,40% 187 83,11%
2 Szkoła Podstawowa w Gryźlinach, Gryźliny 44, 11-034 Stawiguda Powszechny Nie Nie 465 28 28 6,02% 28 100,00% 22 78,57%
3 Przedszkole w Bartągu, Bartąg 18, 10-687 Olsztyn Powszechny Tak Nie 1 952 288 288 14,75% 283 98,26% 257 90,81%
4 Klub w Dorotowie, Dorotowo 34, 11-034 Stawiguda Powszechny Nie Nie 1 136 167 167 14,70% 163 97,60% 155 95,09%
Podsumowanie 5 561 714 714 12,84% 699 97,90% 621 88,84%