Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Poddębic Pana Piotra Sęczkowskiego przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 17 czerwca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Poddębic Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Burmistrza Poddębic Pana Piotra Sęczkowskiego? 6 606 3 964
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Poddębic Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Burmistrza Poddębic Pana Piotra Sęczkowskiego? 12 950 836 835 6,45% 798 95,57% 704 88,22%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, Łęczycka 13, 99-200 Poddębice Powszechny Nie Nie 1 847 84 84 4,55% 83 98,81% 72 86,75%
2 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach, Łęczycka 13, 99-200 Poddębice Powszechny Nie Nie 2 014 76 76 3,77% 75 98,68% 62 82,67%
3 Gimnazjum w Poddębicach, Polna 36, 99-200 Poddębice Powszechny Tak Nie 1 353 76 75 5,54% 75 100,00% 69 92,00%
4 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego, Łódzka 31, 99-200 Poddębice Powszechny Nie Nie 1 114 62 62 5,57% 62 100,00% 51 82,26%
5 Sala OSP w Sworawie, Sworawa 28, 99-200 Poddębice Powszechny Nie Nie 447 34 34 7,61% 32 94,12% 29 90,62%
6 Sala OSP w Panaszewie, Panaszew 24A, 99-200 Poddębice Powszechny Nie Nie 427 10 10 2,34% 9 90,00% 9 100,00%
7 Sala OSP w Kałowie, Kałów 13, 99-200 Poddębice Powszechny Nie Nie 766 18 18 2,35% 18 100,00% 15 83,33%
8 Szkoła Podstawowa w Niewieszu, Niewiesz 37, 99-200 Poddębice Powszechny Nie Nie 1 007 266 266 26,42% 247 92,86% 227 91,90%
9 Sala OSP w Klementowie, Klementów 1c, 99-200 Poddębice Powszechny Nie Nie 865 42 42 4,86% 39 92,86% 31 79,49%
10 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie, Niemysłów 32A, 99-200 Poddębice Powszechny Nie Nie 651 29 29 4,45% 27 93,10% 25 92,59%
11 Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Lipnicy, Lipnica, 99-200 Poddębice Powszechny Nie Nie 473 53 53 11,21% 50 94,34% 49 98,00%
12 Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie, Bałdrzychów 13a, 99-200 Poddębice Powszechny Nie Nie 634 22 22 3,47% 20 90,91% 20 100,00%
13 Publiczna Szkoła Podstawowa w Porczynach, Porczyny 25, 99-200 Poddębice Powszechny Nie Nie 413 24 24 5,81% 21 87,50% 18 85,71%
14 Sala OSP w Nowym Pudłowie, Nowy Pudłów 42, 99-200 Poddębice Powszechny Nie Nie 369 12 12 3,25% 12 100,00% 10 83,33%
15 Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach (stadion), Mickiewicza 19, 99-200 Poddębice Powszechny Nie Nie 543 25 25 4,60% 25 100,00% 14 56,00%
16 NZOZ "Poddębickie Centrum Zdrowia" - Szpital w Poddębicach, Mickiewicza 16, 99-200 Poddębice Szpital Nie Nie 27 3 3 11,11% 3 100,00% 3 100,00%
Podsumowanie 12 950 836 835 6,45% 798 95,57% 704 88,22%