Okręg wyborczy nr 7
Granice: Sołectwa: Półwiesk Duży, Półwiesk Mały
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Szkoła Podstawowa Półwiesk Mały, Półwiesk Mały, 87-337 Wąpielsk PowszechnyNieNie 224 135
60,27%135135 100,00%
Podsumowanie224135
60,27%135135100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANDRZEJ BYTNER - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bytner Andrzej Krzysztof 48 Półwiesk Mały 78
57.78% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA WIEŚ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Grochocka Iwona 39 Półwiesk Mały 57
42.22% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej