Okręg wyborczy nr 3
Granice: Sołectwa: Żagno, Żuchowo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Zespół Szkół, ul.Wymyślińska 2, Skępe, Wymyślin, Skępe PowszechnyTakNie 825 190
23,03%190185 97,37%
Podsumowanie825190
23,03%19018597,37%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA SPRYSZYŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Spryszyński Marek 45 Wioska 112
60.54% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARCINA MIERZEJEWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mierzejewski Marcin 31 Wioska 73
39.46% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej