Okręg wyborczy nr 5
Granice: Nowa-Wieś
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Ciechocin, 87-408 Ciechocin PowszechnyTakNie 240 133
55,42%133131 98,50%
Podsumowanie240133
55,42%13313198,50%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM DLA GMINY" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Karpiński Roman Stanisław 50 Nowa Wieś 41
31.30% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA NOWEJ WSI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Grąbczewski Gabriel Zdzisław 47 Nowa Wieś 90
68.70% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej