Referendum lokalne w sprawie odwołania Wójta Gminy Ręczno i Rady Gminy Ręczno przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 10 czerwca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Gminy Ręczno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Ręczno przed upływem kadencji? 2 115 1 269
Wójt Gminy Ręczno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Piotra ŁYSONIA Wójta Gminy Ręczno przed upływem kadencji? 1 601 961
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy Ręczno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Ręczno przed upływem kadencji? 3 073 361 361 11,75% 355 98,34% 341 96,06%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa w Bąkowej Górze, Bąkowa Góra 43, 97-510 Ręczno Powszechny Nie Nie 694 313 313 45,10% 308 98,40% 303 98,38%
2 Publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Ręcznie, ul. Główna 21, 97-510 Ręczno Powszechny Nie Nie 1 920 33 33 1,72% 33 100,00% 30 90,91%
3 Szkoła Podstawowa w Stobnicy, Stobnica 51A, 97-510 Ręczno Powszechny Tak Tak 459 15 15 3,27% 14 93,33% 8 57,14%
Podsumowanie 3 073 361 361 11,75% 355 98,34% 341 96,06%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Ręczno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Piotra ŁYSONIA Wójta Gminy Ręczno przed upływem kadencji? 3 073 361 361 11,75% 358 99,17% 329 91,90%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa w Bąkowej Górze, Bąkowa Góra 43, 97-510 Ręczno Powszechny Nie Nie 694 313 313 45,10% 310 99,04% 296 95,48%
2 Publiczny Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Ręcznie, ul. Główna 21, 97-510 Ręczno Powszechny Nie Nie 1 920 33 33 1,72% 33 100,00% 23 69,70%
3 Szkoła Podstawowa w Stobnicy, Stobnica 51A, 97-510 Ręczno Powszechny Tak Tak 459 15 15 3,27% 15 100,00% 10 66,67%
Podsumowanie 3 073 361 361 11,75% 358 99,17% 329 91,90%