Okręg wyborczy nr 3
Granice: Wieś Gołaszyn, Karolewo, Tarchalin, Potrzebowo, Szemzdrowo.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Zespół Szkół Rolniczych, ul. Dworcowa 29, 63-940 Bojanowo PowszechnyNieNie 1266 185
14,61%185185 100,00%
Podsumowanie1266185
14,61%185185100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JÓZEFA CZERWIŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czerwiński Józef 64 Tarchalin , popierany przez KWW JC 119
64.32% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY SAMORZĄDOWEJ AKCJI WYBORCZEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mardas Jan Kazimierz 53 Gołaszyn , popierany przez KW SAW 31
16.76% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MONIKI GASIK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Gasik Monika Joanna 27 Gołaszyn , popierana przez KWW Moniki Gasik 33
17.84% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA DUDZIAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dudziak Piotr 25 Bojanowo , popierany przez KWW PD 2
1.08% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej