Okręg wyborczy nr 1
Granice: Lipowa Przysiołki: Brzeziny, Lipowa Góra nad Strażnicą, Jaski, Dolna Lipowa od Strażnicy do granicy Pietrzykowic
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Lipowa 771, 34-324 Lipowa PowszechnyNieNie 2086 419
20,09%419414 98,81%
Podsumowanie2086419
20,09%41941498,81%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIMIERZA JAKUBCA "WSPÓLNA SPRAWA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jakubiec Kazimierz 63 Lipowa 97
23.43% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁA OJCZYZNA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jakubiec Piotr Michał 43 Lipowa 99
23.91% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO GMINY LIPOWEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Semik Andrzej Jan 49 Lipowa 55
13.29% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO KNAPKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Knapek Jerzy Józef 52 Lipowa 163
39.37% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej