Okręg wyborczy nr 1
Granice: Bakałarzewo
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Młyńska 11, 16-423 Bakałarzewo PowszechnyTakNie 661 139
21,03%139136 97,84%
Podsumowanie661139
21,03%13913697,84%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "BAKAŁARZEWO NASZA OJCZYZNA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szymanowska Sylwia 33 Bakałarzewo 96
70.59% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA PRZYSZŁOŚĆ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Konopko Bogusław 37 Bakałarzewo 40
29.41% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej