Referendum lokalne w sprawie odwołania Wójta Gminy Płaska przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 03 czerwca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Płaska Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wiesława Gołaszewskiego Wójta Gminy Płaska przed upływem kadencji? 1 338 803
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Płaska Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wiesława Gołaszewskiego Wójta Gminy Płaska przed upływem kadencji? 2 160 700 700 32,41% 691 98,71% 641 92,76%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Świetlica Wiejska, Płaska 81M, 16-326 Płaska Powszechny Tak Tak 1 512 490 490 32,41% 485 98,98% 456 94,02%
2 Świetlica Wiejska, Gruszki 2A, 16-326 Płaska Powszechny Nie Nie 648 210 210 32,41% 206 98,10% 185 89,81%
Podsumowanie 2 160 700 700 32,41% 691 98,71% 641 92,76%