Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Miejskiej Górki przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 20 maja 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miejskiej Górki Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Karola Skrzypczaka ze stanowiska Burmistrza Miejskiej Górki przed upływem kadencji ? 4 039 2 424
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miejskiej Górki Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Karola Skrzypczaka ze stanowiska Burmistrza Miejskiej Górki przed upływem kadencji ? 7 443 1 309 1 308 17,57% 1 280 97,86% 1 210 94,53%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Ośrodek Kultury,Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka Powszechny Tak Tak 1 384 155 154 11,13% 152 98,70% 146 96,05%
2 Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka Powszechny Nie Nie 1 234 136 136 11,02% 133 97,79% 128 96,24%
3 Zespół Szkół, Konary 58, 63-910 Miejska Górka Powszechny Nie Nie 1 034 203 203 19,63% 194 95,57% 178 91,75%
4 Szkoła Podstawowa, Sobiałkowo 95, 63-910 Miejska Górka Powszechny Nie Nie 869 287 287 33,03% 281 97,91% 264 93,95%
5 Zespół Szkół, Dłoń 53, 63-910 Miejska Górka Powszechny Nie Nie 1 015 137 137 13,50% 135 98,54% 128 94,81%
6 Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka Powszechny Nie Nie 1 907 391 391 20,50% 385 98,47% 366 95,06%
Podsumowanie 7 443 1 309 1 308 17,57% 1 280 97,86% 1 210 94,53%