Referendum lokalne w sprawie odwołania Wójta Gminy Lipno i Rady Gminy Lipno przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 20 maja 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Gminy Lipno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Lipno przed upływem kadencji ? 3 206 1 924
Wójt Gminy Lipno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Mariusza Homskiego ze stanowiska Wójta Gminy Lipno przed upływem kadencji ? 3 205 1 923
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy Lipno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Lipno przed upływem kadencji ? 5 308 1 077 1 077 20,29% 1 060 98,42% 1 019 96,13%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa, Górka Duchowna 12, 64-111 Lipno Powszechny Nie Nie 961 200 200 20,81% 195 97,50% 183 93,85%
2 Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 68, 64-111 Lipno Powszechny Tak Tak 1 500 396 396 26,40% 391 98,74% 374 95,65%
3 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 28, Wilkowice, 64-115 Święciechowa Powszechny Tak Nie 1 698 277 277 16,31% 274 98,92% 262 95,62%
4 Szkoła Podstawowa, Goniembice 29, 64-111 Lipno Powszechny Tak Nie 1 149 204 204 17,75% 200 98,04% 200 100,00%
Podsumowanie 5 308 1 077 1 077 20,29% 1 060 98,42% 1 019 96,13%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Lipno Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Pana Mariusza Homskiego ze stanowiska Wójta Gminy Lipno przed upływem kadencji ? 5 308 1 078 1 078 20,31% 1 059 98,24% 1 021 96,41%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa, Górka Duchowna 12, 64-111 Lipno Powszechny Nie Nie 961 200 200 20,81% 194 97,00% 179 92,27%
2 Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 68, 64-111 Lipno Powszechny Tak Tak 1 500 396 396 26,40% 388 97,98% 378 97,42%
3 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 28, Wilkowice, 64-115 Święciechowa Powszechny Tak Nie 1 698 278 278 16,37% 275 98,92% 263 95,64%
4 Szkoła Podstawowa, Goniembice 29, 64-111 Lipno Powszechny Tak Nie 1 149 204 204 17,75% 202 99,02% 201 99,50%
Podsumowanie 5 308 1 078 1 078 20,31% 1 059 98,24% 1 021 96,41%