Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 20-05-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Beniowski Artur Rafał 34 wyższe Kaniów, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA I POSTĘP 2283 78.59% Tak
2 Wojtyła Andrzej Mariusz 30 wyższe Bestwina, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY 622 21.41% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 20-05-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Dom Strażaka, ul. Kościelna 41, 43-512 Bestwina Powszechny Nie Nie 1846 623623 33,75%
608 97,59%
2Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 11, 43-512 Bestwina Powszechny Tak Nie 1925 521521 27,06%
509 97,70%
3Szkoła Podstawowa, ul. Dworkowa 3, Bestwinka, 43-512 Bestwina Powszechny Nie Nie 1288 400400 31,06%
395 98,75%
4Szkoła Podstawowa, ul. Korczaka 2, Janowice, 43-512 Bestwina Powszechny Nie Nie 1344 361361 26,86%
357 98,89%
5Szkoła Podstawowa, ul. Batalionów Chłopskich 15, 43-514 Kaniów Powszechny Nie Nie 1295 561561 43,32%
559 99,64%
6Szkoła Podstawowa, ul. Batalionów Chłopskich 15, 43-514 Kaniów Powszechny Nie Nie 1226 483483 39,40%
477 98,76%
Ogółem 8924 2949 2949 33,05%
2905 98,51%