Referendum lokalne w sprawie odwołania Pana Zbigniewa Stradomskiego, Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, zarządzone na dzień 13 maja 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Zbigniewa Stradomskiego Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przed upływem kadencji ? 7 141 4 285
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Zbigniewa Stradomskiego Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przed upływem kadencji ? 15 631 1 681 1 681 10,75% 1 656 98,51% 1 506 90,94%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Budynek Wielofunkcyjny, ul. Mickiewicza 4, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Powszechny Nie Nie 1 877 211 211 11,24% 211 100,00% 192 91,00%
2 Biblioteka Publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej, al. Jana Pawła II 24, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Powszechny Tak Tak 1 807 180 180 9,96% 180 100,00% 160 88,89%
3 Zespół Szkół w Barwałdzie Górnym, Barwałd Górny 213, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Powszechny Nie Nie 1 093 134 134 12,26% 131 97,76% 117 89,31%
4 Zespół Szkół w Barwałdzie Średnim, Barwałd Średni 70, 34-124 Klecza Górna Powszechny Nie Nie 1 082 52 52 4,81% 52 100,00% 48 92,31%
5 Zespół Szkół w Brodach, Brody 479, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Powszechny Nie Nie 2 128 260 260 12,22% 255 98,08% 238 93,33%
6 Zespoł Szkół w Leńczach, Leńcze 276, 34-142 Leńcze Powszechny Tak Nie 1 159 308 308 26,57% 296 96,10% 281 94,93%
7 Zespoł Szkół w Przytkowicach, Przytkowice 542, 34-141 Przytkowice Powszechny Nie Nie 2 021 100 100 4,95% 97 97,00% 80 82,47%
8 Zespół Szkół w Stanisławiu Dolnym, Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Powszechny Nie Nie 1 256 119 119 9,47% 119 100,00% 106 89,08%
9 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym - Dolany, Stanisław Dolny, Dolany 73, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Powszechny Tak Nie 804 85 85 10,57% 84 98,82% 76 90,48%
10 Zespół Szkół w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 193, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Powszechny Nie Nie 1 143 84 84 7,35% 84 100,00% 77 91,67%
11 Szkoła Podstawowa w Zarzycach Wielkich, Zarzyce Wielkie 56, 34-142 Leńcze Powszechny Nie Nie 450 45 45 10,00% 45 100,00% 39 86,67%
12 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bugaju, Bugaj, Bugaj, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Powszechny Nie Nie 386 47 47 12,18% 46 97,87% 46 100,00%
13 Zespół Szkół w Leńczach, Leńcze, 34-142 Leńcze Powszechny Nie Nie 293 28 28 9,56% 28 100,00% 20 71,43%
14 Świetlica Wiejska w Zarzycach Małych, Zarzyce Małe, Zarzyce Małe, 34-142 Leńcze Powszechny Nie Nie 90 25 25 27,78% 25 100,00% 24 96,00%
15 Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Zebrzydowicach, Zebrzydowice 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska Zakład pomocy społecznej Nie Nie 42 3 3 7,14% 3 100,00% 2 66,67%
Podsumowanie 15 631 1 681 1 681 10,75% 1 656 98,51% 1 506 90,94%