Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - ponowne głosowanie w dniu 27-05-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Hernas Mariola Ewa 39 Wyższe Wrońsko, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIOLI HERNAS PRAWO GŁOSU 1165 61.19% Tak
2 Turalczyk Grzegorz Mariusz 41 Średnie Konopnica, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 739 38.81% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - ponowne głosowanie w dniu 27-05-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Urząd Gminy Konopnica, Rynek 15, 98-313 Konopnica Powszechny Nie Nie 967 649649 67,11%
638 98,31%
2Szkoła Podstawowa, Rychłocice 108a, 98-313 Konopnica Powszechny Nie Nie 742 386386 52,02%
385 99,74%
3Szkoła Podstawowa, Szynkielów 53, 98-313 Konopnica Powszechny Nie Nie 715 368368 51,47%
365 99,18%
4Remiza OSP, Kamyk 43, 98-313 Konopnica Powszechny Nie Nie 196 120120 61,22%
120 100,00%
5Remiza OSP, Wrońsko 29, 98-313 Konopnica Powszechny Nie Nie 281 221221 78,65%
215 97,29%
6Środowiskowy Dom Samopomocy, Strobin 34, 98-313 Konopnica Powszechny Tak Nie 352 181181 51,42%
181 100,00%
Ogółem 3253 1925 1925 59,18%
1904 98,91%

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd - głosowanie w dniu 13-05-2012
L.p. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształcenie Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie Komitet Liczba głosów oddanych na kandydata % głosów Wybrany
1 Glapa Anna Halina 39 Wyższe Konopnica, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA 399 21.73% Nie
2 Graczyk Leszek Franciszek 35 Średnie Szynkielów, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA GRACZYKA "LEPSZA GMINA" 171 9.31% Nie
3 Hernas Mariola Ewa 39 Wyższe Wrońsko, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIOLI HERNAS PRAWO GŁOSU 417 22.71% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
4 Jankowski Grzegorz Dariusz 41 Średnie Mała Wieś, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA JANKOWSKIEGO 340 18.52% Nie
5 Papierz Jacek 45 Średnie Szynkielów, nie należy do partii politycznej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA PAPIERZA 58 3.16% Nie
6 Turalczyk Grzegorz Mariusz 41 Średnie Konopnica, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 451 24.56% Uczestniczy w ponownym głosowaniu
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej
Zbiorcze informacje o obwodach - głosowanie w dniu 13-05-2012
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba Frekwencja głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1Urząd Gminy Konopnica, Rynek 15, 98-313 Konopnica Powszechny Nie Nie 966 617617 63,87%
613 99,35%
2Szkoła Podstawowa, Rychłocice 108a, 98-313 Konopnica Powszechny Nie Nie 741 406406 54,79%
404 99,51%
3Szkoła Podstawowa, Szynkielów 53, 98-313 Konopnica Powszechny Nie Nie 713 349349 48,95%
347 99,43%
4Remiza OSP, Kamyk 43, 98-313 Konopnica Powszechny Nie Nie 196 106106 54,08%
106 100,00%
5Remiza OSP, Wrońsko 29, 98-313 Konopnica Powszechny Nie Nie 275 199199 72,36%
199 100,00%
6Środowiskowy Dom Samopomocy, Strobin 34, 98-313 Konopnica Powszechny Tak Nie 352 167167 47,44%
167 100,00%
Ogółem 3243 1844 1844 56,86%
1836 99,57%