Okręg wyborczy nr 1
Granice: Drużbice-Kolonia, Kazimierzów, Kobyłki
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Drużbicach, Drużbice 15, 97-403 Drużbice PowszechnyTakNie 647 186
28,75%186179 96,24%
Podsumowanie647186
28,75%18617996,24%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁGORZATY ZGID - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zgid Małgorzata 48 Drużbice - Kolonia 36
20.11% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOŻENY ZIELIŃSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kleczyk Zuzanna Antonina 55 Kobyłki 35
19.55% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO GRABARZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Grabarz Jerzy Jan 53 Kazimierzów 22
12.29% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA DRUŻBICKA NA PLUS - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Krzemiński Zbigniew 46 Kobyłki 86
48.04% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej