Referendum lokalne w sprawie odwołania Wójta Gminy Wiżajny przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 29 kwietnia 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Wiżajny Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Józefa Laskowskiego Wójta Gminy Wiżajny przed upływem kadencji? 1 253 752
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Wiżajny Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Józefa Laskowskiego Wójta Gminy Wiżajny przed upływem kadencji? 2 048 884 884 43,16% 869 98,30% 817 94,02%

Referendum jest ważne, gdyż wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
Wójt Gminy Wiżajny został odwołany, gdyż za odwołaniem organu oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Publiczne Gimnazjum, ul. Szkolna 11, 16-407 Wiżajny Powszechny Tak Nie 1 665 708 708 42,52% 694 98,02% 655 94,38%
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Okliny 16, 16-407 Wiżajny Powszechny Nie Nie 383 176 176 45,95% 175 99,43% 162 92,57%
Podsumowanie 2 048 884 884 43,16% 869 98,30% 817 94,02%