Okręg wyborczy nr 11
Granice: Zawadówka.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa, Zawadówka 45, 22-360 Rejowiec PowszechnyNieNie 366 110
30,05%110107 97,27%
Podsumowanie366110
30,05%11010797,27%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAWA WÓJTOWICZA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wójtowicz Wiesław 56 Zawadówka 45
42.06% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA ŚCIBAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ścibak Tomasz 66 Zawadówka 62
57.94% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej