Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwo Bonin m. Bonin
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Przedszkole Gminne, Bonin 9, 76-009 Bonin PowszechnyNieNie 965 192
19,90%192190 98,96%
Podsumowanie965192
19,90%19219098,96%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JERZEGO HAWRANIAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Hawraniak Jerzy Sławomir 50 Bonin 99
52.11% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOGUMIŁY WASILEWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wasilewska Bogumiła Maria 66 Bonin 91
47.89% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej