Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Warki, zarządzone na dzień 22 kwietnia 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Warki Czy jest Pan/Pani za odwołaniem DARIUSZA GIZKI Burmistrza Warki przed upływem kadencji? 7 778 4 667
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Warki Czy jest Pan/Pani za odwołaniem DARIUSZA GIZKI Burmistrza Warki przed upływem kadencji? 15 321 1 196 1 196 7,81% 1 178 98,49% 1 126 95,59%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Publiczne Gimnazjum Nr1 w Warce, ul.Warszawska 24, 05-660 Warka Powszechny Tak Nie 2 027 287 287 14,16% 283 98,61% 281 99,29%
2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Warce, ul.Polna 17, 05-660 Warka Powszechny Tak Tak 1 732 144 144 8,31% 141 97,92% 134 95,04%
3 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Warce, ul.Polna 19, 05-660 Warka Powszechny Nie Nie 2 208 143 143 6,48% 142 99,30% 131 92,25%
4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce, ul.Obwodowa 2, 05-660 Warka Powszechny Nie Nie 1 342 100 100 7,45% 99 99,00% 94 94,95%
5 Swietlica Spółdzielni Mieszkaniowej w Warce, os.35-Lecia 9, 05-660 Warka Powszechny Nie Nie 1 734 124 124 7,15% 122 98,39% 114 93,44%
6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie, Michałów-Parcela 23, 05-660 Warka Powszechny Nie Nie 674 40 40 5,93% 40 100,00% 34 85,00%
7 Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrociszewie, Wrociszew 20, 05-660 Warka Powszechny Nie Nie 1 211 113 113 9,33% 112 99,12% 108 96,43%
8 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi, Nowa Wieś 69, 05-660 Warka Powszechny Nie Nie 586 36 36 6,14% 35 97,22% 34 97,14%
9 Filia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z siedzibą w Laskach, Laski 2, 05-660 Warka Powszechny Nie Nie 679 47 47 6,92% 44 93,62% 43 97,73%
10 Świetlica wiejska-była mleczarnia w Gośniewicach, Gośniewice 49, 05-660 Warka Powszechny Nie Nie 615 42 42 6,83% 40 95,24% 39 97,50%
11 Publiczne Gimnazjum w Dębnowoli, Dębnowola 67, 05-660 Warka Powszechny Nie Nie 1 378 91 91 6,60% 91 100,00% 86 94,51%
12 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrołęce, Ostrołęka 3, 05-660 Warka Powszechny Tak Nie 560 13 13 2,32% 13 100,00% 13 100,00%
13 Publiczna Szkoła Podstawowa w Konarach, Konary 20, 05-660 Warka Powszechny Nie Nie 575 16 16 2,78% 16 100,00% 15 93,75%
Podsumowanie 15 321 1 196 1 196 7,81% 1 178 98,49% 1 126 95,59%