Okręg wyborczy nr 1
Granice: Tyszowce - Miasto
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 25, 22-630 Tyszowce PowszechnyNieNie 1679 430
25,55%429425 99,07%
2 Dom Pomocy Społecznej, ul. Wielka 101, 22-630 Tyszowce PowszechnyTakNie 127 38
29,92%3838 100,00%
Podsumowanie1806468
25,86%46746399,14%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Zenona Dziuby - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dziuba Zenon 48 Tyszowce 154
33.26% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STEFANA MEDAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Medak Stefan Henryk 56 Podbór 157
33.91% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY KOCIRA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kocira Marta 34 Tyszowce 34
7.34% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTECZKO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dudziński Krzysztof 24 Tyszowce 19
4.10% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARII BEZPALKO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bezpalko Maria Katarzyna 42 Tyszowce 75
16.20% Nie
Lista nr 6 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE DOBRO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jóźwik Marcin 28 Tyszowce 24
5.18% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej