Okręg wyborczy nr 2
Granice: Ameryka, Łasków, Marysin, Smoligów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Świetlica Wiejska, Smoligów 75, 22-530 Mircze PowszechnyNieNie 404 181
44,80%181180 99,45%
Podsumowanie404181
44,80%18118099,45%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA JARCZAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jarczak Piotr 44 Smoligów 121
67.22% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY ŚCIBISZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ścibisz Beata Maria 45 Marysin 59
32.78% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej