Okręg wyborczy nr 6
Granice: Wygoda
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa w Wisznicach, ul. Warszawska 19, 21-580 Wisznice PowszechnyTakNie 357 152
42,58%152152 100,00%
Podsumowanie357152
42,58%152152100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI DLA GMINY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Włostowska Halina Teresa 56 Wygoda 25
16.45% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW Grzegorza Chusteckiego - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chustecki Grzegorz 32 Wygoda 90
59.21% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WYGODA 2012 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Włostowska Beata Grażyna 46 Wygoda 37
24.34% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej