Okręg wyborczy nr 1
Granice: sołectwa: Sulików, Mała Wieś Dolna.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Zgorzelecka 28, 59-975 Sulików PowszechnyTakNie 1754 547
31,19%547542 99,09%
Podsumowanie1754547
31,19%54754299,09%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SULIKÓW 2012 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kurjański Edward Jan 56 Mała Wieś Dolna 235
43.36% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Muniak Andrzej Józef 59 Sulików 57
10.52% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA HASIUKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Hasiuk Paweł Jan 27 Sulików 250
46.13% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej