Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Nowa Ruda oraz Rady Gminy Nowa Ruda przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 22 kwietnia 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Rada Gminy Nowa Ruda Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Nowa Ruda przed upływem kadencji? 4 595 2 757
Wójt Gminy Nowa Ruda Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Sławomira Władysława KARWOWSKIEGO Wójta Gminy Nowa Ruda przed upływem kadencji? 4 594 2 757
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy Nowa Ruda Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Nowa Ruda przed upływem kadencji? 10 097 1 621 1 621 16,05% 1 583 97,66% 1 501 94,82%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 85, Jugów, 57-430 Nowa Ruda Powszechny Tak Nie 1 316 36 36 2,74% 35 97,22% 33 94,29%
2 Świetlica wiejska "Jugowianka", ul. Główna 155, Jugów, 57-430 Nowa Ruda Powszechny Nie Nie 1 188 22 22 1,85% 22 100,00% 20 90,91%
3 Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Bożków 89e, 57-441 Nowa Ruda Powszechny Tak Nie 1 335 60 60 4,49% 60 100,00% 58 96,67%
4 Świetlica wiejska, Świerki 61, 57-451 Nowa Ruda Powszechny Nie Nie 644 181 181 28,11% 174 96,13% 162 93,10%
5 Szkoła Podstawowa, Włodowice 25, 57-400 Nowa Ruda Powszechny Nie Nie 700 317 317 45,29% 311 98,11% 292 93,89%
6 Szkoła Podstawowa, Wolibórz 55, 57-431 Nowa Ruda Powszechny Nie Nie 909 418 418 45,98% 404 96,65% 400 99,01%
7 Hala Sportowa, Dzikowiec 95, 57-400 Nowa Ruda Powszechny Tak Nie 725 179 179 24,69% 177 98,88% 173 97,74%
8 Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2, Ludwikowice Kłodzkie, 57-450 Nowa Ruda Powszechny Tak Tak 1 524 189 189 12,40% 186 98,41% 175 94,09%
9 Świetlica wiejska, Czerwieńczyce 16, 57-441 Nowa Ruda Powszechny Tak Nie 595 76 76 12,77% 75 98,68% 67 89,33%
10 Biblioteka, Przygórze 218, 57-431 Nowa Ruda Powszechny Nie Nie 621 93 93 14,98% 92 98,92% 78 84,78%
11 Świetlica wiejska, Sokolec 3, 57-450 Nowa Ruda Powszechny Nie Nie 398 37 37 9,30% 34 91,89% 32 94,12%
12 Świetlica wiejska, Krajanów 41a, 57-400 Nowa Ruda Powszechny Nie Nie 142 13 13 9,15% 13 100,00% 11 84,62%
Podsumowanie 10 097 1 621 1 621 16,05% 1 583 97,66% 1 501 94,82%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Nowa Ruda Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Sławomira Władysława KARWOWSKIEGO Wójta Gminy Nowa Ruda przed upływem kadencji? 10 097 1 621 1 621 16,05% 1 576 97,22% 1 493 94,73%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 85, Jugów, 57-430 Nowa Ruda Powszechny Tak Nie 1 316 36 36 2,74% 35 97,22% 33 94,29%
2 Świetlica wiejska "Jugowianka", ul. Główna 155, Jugów, 57-430 Nowa Ruda Powszechny Nie Nie 1 188 22 22 1,85% 22 100,00% 19 86,36%
3 Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Bożków 89e, 57-441 Nowa Ruda Powszechny Tak Nie 1 335 60 60 4,49% 60 100,00% 60 100,00%
4 Świetlica wiejska, Świerki 61, 57-451 Nowa Ruda Powszechny Nie Nie 644 181 181 28,11% 174 96,13% 162 93,10%
5 Szkoła Podstawowa, Włodowice 25, 57-400 Nowa Ruda Powszechny Nie Nie 700 317 317 45,29% 307 96,85% 282 91,86%
6 Szkoła Podstawowa, Wolibórz 55, 57-431 Nowa Ruda Powszechny Nie Nie 909 418 418 45,98% 405 96,89% 396 97,78%
7 Hala Sportowa, Dzikowiec 95, 57-400 Nowa Ruda Powszechny Tak Nie 725 179 179 24,69% 174 97,21% 168 96,55%
8 Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2, Ludwikowice Kłodzkie, 57-450 Nowa Ruda Powszechny Tak Tak 1 524 189 189 12,40% 186 98,41% 176 94,62%
9 Świetlica wiejska, Czerwieńczyce 16, 57-441 Nowa Ruda Powszechny Tak Nie 595 76 76 12,77% 75 98,68% 68 90,67%
10 Biblioteka, Przygórze 218, 57-431 Nowa Ruda Powszechny Nie Nie 621 93 93 14,98% 91 97,85% 86 94,51%
11 Świetlica wiejska, Sokolec 3, 57-450 Nowa Ruda Powszechny Nie Nie 398 37 37 9,30% 34 91,89% 31 91,18%
12 Świetlica wiejska, Krajanów 41a, 57-400 Nowa Ruda Powszechny Nie Nie 142 13 13 9,15% 13 100,00% 12 92,31%
Podsumowanie 10 097 1 621 1 621 16,05% 1 576 97,22% 1 493 94,73%