Okręg wyborczy nr 1
Granice: Jaczów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa, ul. Główna 20, Jaczów, 67-200 Głogów PowszechnyNieNie 1010 178
17,62%178177 99,44%
Podsumowanie1010178
17,62%17817799,44%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Zwoliński Paweł Tadeusz 37 Jaczów 115
64.97% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLSKI - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wolski Jerzy 53 Jaczów 39
22.03% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KANTOWICZ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kantowicz Aneta Renata 30 Jaczów 23
12.99% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej