Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Pieszyce oraz Rady Miejskiej w Pieszycach przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 22 kwietnia 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta Pieszyce Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mirosława Janusza OBALA Burmistrza Miasta Pieszyce przed upływem kadencji? 3 192 1 916
Rada Miejska w Pieszycach Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Pieszycach przed upływem kadencji? 3 987 2 393
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta Pieszyce Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mirosława Janusza OBALA Burmistrza Miasta Pieszyce przed upływem kadencji? 7 677 1 599 1 599 20,83% 1 570 98,19% 1 503 95,73%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Świdnicka 53, 58-250 Pieszyce Powszechny Nie Nie 1 046 340 341 32,60% 339 99,41% 325 95,87%
2 Zespół Szkół, ul. Mickiewicza 1, 58-250 Pieszyce Powszechny Nie Nie 1 879 312 312 16,60% 300 96,15% 285 95,00%
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Ogrodowa 23, 58-250 Pieszyce Powszechny Tak Nie 1 681 247 247 14,69% 242 97,98% 234 96,69%
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce Powszechny Nie Nie 1 424 332 331 23,24% 325 98,19% 314 96,62%
5 Sala Sołecka, Kamionki 60, 58-250 Pieszyce Powszechny Nie Nie 412 78 78 18,93% 78 100,00% 71 91,03%
6 Sala Sołecka, Piskorzów 48d, 58-250 Pieszyce Powszechny Nie Nie 664 193 193 29,07% 192 99,48% 185 96,35%
7 Sala Sołecka, Rościszów 45, 58-250 Pieszyce Powszechny Nie Nie 571 97 97 16,99% 94 96,91% 89 94,68%
Podsumowanie 7 677 1 599 1 599 20,83% 1 570 98,19% 1 503 95,73%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Miejska w Pieszycach Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Miejskiej w Pieszycach przed upływem kadencji? 7 677 1 599 1 599 20,83% 1 572 98,31% 1 530 97,33%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Świdnicka 53, 58-250 Pieszyce Powszechny Nie Nie 1 046 340 340 32,50% 337 99,12% 332 98,52%
2 Zespół Szkół, ul. Mickiewicza 1, 58-250 Pieszyce Powszechny Nie Nie 1 879 312 312 16,60% 301 96,47% 292 97,01%
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Ogrodowa 23, 58-250 Pieszyce Powszechny Tak Nie 1 681 247 247 14,69% 243 98,38% 239 98,35%
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce Powszechny Nie Nie 1 424 332 332 23,31% 328 98,80% 320 97,56%
5 Sala Sołecka, Kamionki 60, 58-250 Pieszyce Powszechny Nie Nie 412 78 78 18,93% 78 100,00% 71 91,03%
6 Sala Sołecka, Piskorzów 48d, 58-250 Pieszyce Powszechny Nie Nie 664 193 193 29,07% 192 99,48% 186 96,88%
7 Sala Sołecka, Rościszów 45, 58-250 Pieszyce Powszechny Nie Nie 571 97 97 16,99% 93 95,88% 90 96,77%
Podsumowanie 7 677 1 599 1 599 20,83% 1 572 98,31% 1 530 97,33%