Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Łeby przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 kwietnia 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Miasta Łeby Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Andrzeja Strzechmińskiego Burmistrza Miasta Łeby przed upływem kadencji? 2 097 1 259
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Miasta Łeby Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Andrzeja Strzechmińskiego Burmistrza Miasta Łeby przed upływem kadencji? 3 284 304 304 9,26% 296 97,37% 267 90,20%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, ul.Tysiąclecia 11, 84-360 Łeba Powszechny Tak Nie 2 084 198 198 9,50% 190 95,96% 168 88,42%
2 Urząd Miejski, ul.Kościuszki 90, 84-360 Łeba Powszechny Tak Nie 1 200 106 106 8,83% 106 100,00% 99 93,40%
Podsumowanie 3 284 304 304 9,26% 296 97,37% 267 90,20%