Okręg wyborczy nr 3
Granice: Kamionka, Zboiska, Kuranów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Urząd Gminy, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice PowszechnyNieNie 285 112
39,30%112111 99,11%
Podsumowanie285112
39,30%11211199,11%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NADZIEJA" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jabłońska Grażyna Iwona 37 Zboiska 59
53.15% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW AKTYWNI KAMIONKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Musioł Joanna Barbara 44 Kamionka 52
46.85% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej