Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Pątnów Pana Edwarda Kiedosa przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 kwietnia 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Pątnów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wójta Gminy Pątnów Pana Edwarda Kiedosa przed upływem kadencji? 3 299 1 980
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Pątnów Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Wójta Gminy Pątnów Pana Edwarda Kiedosa przed upływem kadencji? 5 175 566 566 10,94% 553 97,70% 471 85,17%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Remiza OSP w Bieńcu, Bieniec 9a, 98-335 Pątnów Powszechny Nie Nie 429 60 60 13,99% 60 100,00% 48 80,00%
2 Świetlica Wiejska w Kałużach, Kałuże 20a, 98-335 Pątnów Powszechny Nie Nie 201 32 32 15,92% 32 100,00% 30 93,75%
3 Zespół Szkół Samorządowych w Dzietrznikach, Dzietrzniki 105, 98-335 Pątnów Powszechny Nie Nie 833 87 87 10,44% 84 96,55% 66 78,57%
4 Remiza OSP w Kluskach, Kluski 24a, 98-335 Pątnów Powszechny Nie Nie 140 43 43 30,71% 41 95,35% 38 92,68%
5 Zespół Szkół Samorządowych w Grębieniu, Grębień 107, 98-335 Pątnów Powszechny Nie Nie 474 24 24 5,06% 24 100,00% 19 79,17%
6 Zespół Szkół Samorządowych w Popowicach, Popowice 57b, 98-335 Pątnów Powszechny Nie Nie 507 31 31 6,11% 30 96,77% 21 70,00%
7 Remiza OSP w Kamionce, Kamionka 38a, 98-335 Pątnów Powszechny Nie Nie 481 108 108 22,45% 105 97,22% 82 78,10%
8 Zespół Szkół Samorządowych w Pątnowie, Pątnów 105, 98-335 Pątnów Powszechny Tak Nie 1 135 77 77 6,78% 73 94,81% 67 91,78%
9 Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Małym, Załęcze Małe 35, 98-335 Pątnów Powszechny Nie Nie 657 67 67 10,20% 67 100,00% 67 100,00%
10 Zespół Szkół Samorządowych w Załęczu Wielkim, Załęcze Wielkie 76a, 98-335 Pątnów Powszechny Nie Nie 318 37 37 11,64% 37 100,00% 33 89,19%
Podsumowanie 5 175 566 566 10,94% 553 97,70% 471 85,17%