Referendum lokalne w sprawie odwołania Burmistrza Skwierzyny, zarządzone na dzień 01 kwietnia 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Burmistrz Skwierzyny Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Tomasza Macieja WATROSA Burmistrza Skwierzyny przed upływem kadencji? 4 323 2 594
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Burmistrz Skwierzyny Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Tomasza Macieja WATROSA Burmistrza Skwierzyny przed upływem kadencji? 10 102 1 317 1 317 13,04% 1 308 99,32% 1 237 94,57%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (kawiarnia), ul. Sportowa 1, 66-440 Skwierzyna Powszechny Nie Nie 1 216 125 125 10,28% 125 100,00% 118 94,40%
2 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie (świetlica), ul. Sportowa 1, 66-440 Skwierzyna Powszechny Nie Nie 1 120 105 105 9,38% 105 100,00% 101 96,19%
3 Centrum Kształcenia Praktycznego w Skwierzynie, ul. Mickiewicza 3, 66-440 Skwierzyna Powszechny Nie Nie 1 684 182 182 10,81% 179 98,35% 168 93,85%
4 Skwierzyński Ośrodek Kultury w Skwierzynie, ul. Teatralna 5, 66-440 Skwierzyna Powszechny Nie Nie 675 78 78 11,56% 78 100,00% 72 92,31%
5 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie, ul. Batorego 15, 66-440 Skwierzyna Powszechny Tak Nie 1 712 247 247 14,43% 244 98,79% 240 98,36%
6 Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie, ul. Batorego 14, 66-440 Skwierzyna Powszechny Tak Nie 1 525 245 245 16,07% 244 99,59% 227 93,03%
7 Szkoła Podstawowa w Murzynowie, ul. Kościelna 7, Murzynowo, 66-440 Skwierzyna Powszechny Nie Nie 1 076 119 119 11,06% 119 100,00% 112 94,12%
8 Szkoła Podstawowa w Świniarach, Świniary 72, 66-440 Skwierzyna Powszechny Nie Nie 348 81 81 23,28% 81 100,00% 75 92,59%
9 Świetlica Wiejska w Krobielewku, Krobielewko 5a, 66-440 Skwierzyna Powszechny Nie Nie 210 14 14 6,67% 14 100,00% 14 100,00%
10 Szkoła Podstawowa w Trzebiszewie, ul. Główna 44, Trzebiszewo, 66-440 Skwierzyna Powszechny Nie Nie 526 121 121 23,00% 119 98,35% 110 92,44%
11 NZOZ "Szpital im. dr n. med. Radzimira Śmigielskiego" Sp. z o.o., ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna Szpital Tak Nie 10 0 0 0,00% 0 - 0 -
Podsumowanie 10 102 1 317 1 317 13,04% 1 308 99,32% 1 237 94,57%