Okręg wyborczy nr 1
Granice: Szamocin: ul. Margonińska , ul. Polna, ul. Rolna, ul. Chodzieska, ul.Staszica, ul. Parkowa, ul. Lipowa
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szamociński Ośrodek Kultury, ul. Plac Wolności 10, 64-820 Szamocin PowszechnyTakNie 495 89
17,98%8987 97,75%
Podsumowanie49589
17,98%898797,75%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SZAMOCIN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Schok Jacek 42 Szamocin 43
49.43% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA JABŁOŃSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jabłoński Tomasz 37 Szamocin 44
50.57% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej