Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Pierzchnica i Wójta Gminy Pierzchnica, zarządzone na dzień 25 marca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Pierzchnica Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Stanisława STRĄKA Wójta Gminy Pierzchnica przed upływem kadencji? 2 614 1 569
Rada Gminy Pierzchnica Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Pierzchnica przed upływem kadencji? 2 617 1 571
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Pierzchnica Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Stanisława STRĄKA Wójta Gminy Pierzchnica przed upływem kadencji? 3 912 987 987 25,23% 962 97,47% 922 95,84%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Urząd Gminy, ul.13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica Powszechny Nie Nie 1 241 234 234 18,86% 229 97,86% 215 93,89%
2 Szkoła Podstawowa, Drugnia 28, 26-015 Pierzchnica Powszechny Nie Nie 748 471 471 62,97% 459 97,45% 452 98,47%
3 Szkoła Podstawowa, Skrzelczyce 104, 26-015 Pierzchnica Powszechny Nie Nie 660 65 65 9,85% 60 92,31% 51 85,00%
4 Gimnazjum, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica Powszechny Tak Tak 1 263 217 217 17,18% 214 98,62% 204 95,33%
Podsumowanie 3 912 987 987 25,23% 962 97,47% 922 95,84%
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Rada Gminy Pierzchnica Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Rady Gminy Pierzchnica przed upływem kadencji? 3 912 987 987 25,23% 959 97,16% 923 96,25%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Urząd Gminy, ul.13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica Powszechny Nie Nie 1 241 234 234 18,86% 229 97,86% 219 95,63%
2 Szkoła Podstawowa, Drugnia 28, 26-015 Pierzchnica Powszechny Nie Nie 748 471 471 62,97% 458 97,24% 445 97,16%
3 Szkoła Podstawowa, Skrzelczyce 104, 26-015 Pierzchnica Powszechny Nie Nie 660 65 65 9,85% 60 92,31% 57 95,00%
4 Gimnazjum, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5, 26-015 Pierzchnica Powszechny Tak Tak 1 263 217 217 17,18% 212 97,70% 202 95,28%
Podsumowanie 3 912 987 987 25,23% 959 97,16% 923 96,25%