Referendum lokalne w sprawie odwołania wójta gminy Milejczyce przed upływem kadencji zarządzone na dzień 25 marca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Milejczyce Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Grażyny JASZCZUK Wójta Gminy Milejczyce przed upływem kadencji? 1 060 636
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Milejczyce Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Grażyny JASZCZUK Wójta Gminy Milejczyce przed upływem kadencji? 1 825 323 323 17,70% 311 96,28% 272 87,46%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Zespół Szkół w Milejczycach, ul. Szkolna 2, 17-332 Milejczyce Powszechny Nie Tak 873 169 169 19,36% 166 98,22% 161 96,99%
2 Ochotnicza Straż Pożarna w Rogaczach, Rogacze 11, 17-332 Milejczyce Powszechny Nie Nie 339 43 43 12,68% 41 95,35% 27 65,85%
3 Budynek byłej Szkoły Podstawowa w Wałkach, Wałki 35, 17-332 Milejczyce Powszechny Nie Nie 259 50 50 19,31% 48 96,00% 38 79,17%
4 Ochotnicza Straż Pożarna w Sobiatynie, Sobiatyno 70, 17-332 Milejczyce Powszechny Nie Nie 141 5 5 3,55% 5 100,00% 5 100,00%
5 Świetlica wiejska w Pokaniewie, Pokaniewo-Kolonia 11, 17-332 Milejczyce Powszechny Tak Nie 213 56 56 26,29% 51 91,07% 41 80,39%
Podsumowanie 1 825 323 323 17,70% 311 96,28% 272 87,46%