Okręg wyborczy nr 4
Granice: Skłoby, Nadolna, Stefanków
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Budynek po byłym Punkcie Lekarskim w Stefankowie, Stefanków 24, 26-510 Chlewiska PowszechnyNieNie 710 156
21,97%156153 98,08%
Podsumowanie710156
21,97%15615398,08%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SOLIDARNI RAZEM" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pląsek Krzysztof 26 Skłoby 93
60.78% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYJAZNA WIEŚ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Duda Małgorzata Ewa 44 Stefanków 60
39.22% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej