Okręg wyborczy nr 1
Granice: Łagów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Łagowie, ul. Szkolna 2, Łagów, 59-900 Zgorzelec PowszechnyNieNie 1045 299
28,61%299294 98,33%
Podsumowanie1045299
28,61%29929498,33%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANA PATRZAŁKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania, treść oświadczenia lustracyjnego *) Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Patrzałek Jan Stefan 59 Łagów , złożył informację o uprzednim złożeniu oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami. Terytorialna Komisja Wyborcza nie uzyskała informacji jaka jest treść tego oświadczenia 151
51.36% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRAŻYNA LISZKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Liszka Grażyna 56 Łagów 143
48.64% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej