Okręg wyborczy nr 4
Granice: Kamieniec Wrocławski, Łany
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Kolejowa 4, 55-002 Kamieniec Wrocławski PowszechnyTakNie 1843 420
22,79%420418 99,52%
Podsumowanie1843420
22,79%42041899,52%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NA RZECZ ROZWOJU KAMIEŃCA WROCŁAWSKIEGO I ŁAN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Misztal Jerzy 60 Kamieniec Wrocławski 223
53.35% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALEKSANDRY PODGÓRSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Podgórska Aleksandra Ewa 37 Kamieniec Wrocławski 195
46.65% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej