Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwo KOKOSZKOWY, Sołectwo LINOWIEC
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
10 Zespół Szkół Publicznych, ul. Szkolna 24, 83-207 Kokoszkowy PowszechnyNieNie 1191 335
28,13%335335 100,00%
11 Świetlica Wiejska, Linowiec 21, 83-200 Starogard Gdański PowszechnyNieNie 288 174
60,42%174174 100,00%
Podsumowanie1479509
34,42%509509100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARII PACEK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pacek Maria Regina 60 Kokoszkowy 101
19.84% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY ŚWIADEK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Świadek Barbara 53 Linowiec 81
15.91% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARII JOLANTY SZCZUROWSKIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szczurowska Maria Jolanta 62 Kokoszkowy 144
28.29% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DAWIDA CZARNECKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Czarnecki Dawid Mateusz 24 Kokoszkowy 55
10.81% Nie
Lista nr 5 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZDZISŁAWA FRANCISZKA MĄKOSY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Mąkosa Zdzisław Franciszek 60 Linowiec 128
25.15% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej