Okręg wyborczy nr 6
Granice: Kuczewola
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Szczytnikach, Popów 54, 62-865 Szczytniki PowszechnyNieNie 296 182
61,49%182176 96,70%
Podsumowanie296182
61,49%18217696,70%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA SZCZEPANIAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szczepaniak Piotr 42 Kuczewola 96
54.55% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ADAMA MAJASA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Majas Adam Zenon 32 Kuczewola 80
45.45% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej