Okręg wyborczy nr 6
Granice: Dobre n/Kwisą, Łozy, Pruszków, Rudawica, Trzebów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
6 Szkoła Podstawowa, Trzebów 28, 67-320 Małomice PowszechnyNieNie 780 290
37,18%290269 92,76%
Podsumowanie780290
37,18%29026992,76%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA TYSIAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lipina Mirosław Stanisław 50 Trzebów 91
33.83% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOWALIK ADAM - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kowalik Adam 29 Łozy 73
27.14% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA GMINA ŻAGAŃ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Soroka Monika Małgorzata 37 Rudawica 105
39.03% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej