Referendum lokalne w sprawie odwołania Wójta Gminy Sławno przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 4 marca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Sławno Czy jest Pani/Pan za odwołaniem Wójta Gminy Sławno przed upływem kadencji. 2 981 1 789
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Sławno Czy jest Pani/Pan za odwołaniem Wójta Gminy Sławno przed upływem kadencji. 6 900 457 457 6,62% 449 98,25% 401 89,31%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Szkoła Podstawowa w Boleszewie, Boleszewo 61, 76-100 Sławno Powszechny Nie Nie 414 94 94 22,71% 91 96,81% 84 92,31%
2 Świetlica Wiejska w Kwasowie, Kwasowo 1a, 76-100 Sławno Powszechny Tak Nie 528 39 39 7,39% 38 97,44% 28 73,68%
3 Szkoła Podstawowa w Bobrowicach, Bobrowice 22, 76-100 Sławno Powszechny Nie Nie 1 112 51 51 4,59% 51 100,00% 41 80,39%
4 Szkoła Podstawowa w Sławsku, Sławsko 95, 76-100 Sławno Powszechny Nie Nie 1 077 69 69 6,41% 68 98,55% 61 89,71%
5 Szkoła Podstawowa w Warszkowie, Warszkowo 33a, 76-100 Sławno Powszechny Tak Nie 1 398 32 32 2,29% 31 96,88% 30 96,77%
6 Szkoła Podstawowa we Wrześnicy, Wrześnica 19a, 76-122 Wrześnica Powszechny Tak Nie 1 051 24 24 2,28% 24 100,00% 19 79,17%
7 Sala Wiejska w Żukowie, Żukowo 25, 76-124 Żukowo Powszechny Tak Nie 1 320 148 148 11,21% 146 98,65% 138 94,52%
Podsumowanie 6 900 457 457 6,62% 449 98,25% 401 89,31%