Referendum lokalne w sprawie odwołania Wójta Gminy Biesiekierz przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 4 marca 2012 r.
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba osób, które wzięły udział w wyborach Liczba kart ważnych wymagana, aby referendum było ważne
Wójt Gminy Biesiekierz Czy jest Pani/Pan za odwołaniem Wójta Gminy Biesiekierz przed upływem kadencji. 2 330 1 398
Zbiorcze informacje o wyniku referendum w sprawie odwołania
Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Treść pytania Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
Wójt Gminy Biesiekierz Czy jest Pani/Pan za odwołaniem Wójta Gminy Biesiekierz przed upływem kadencji. 4 642 1 056 1 056 22,75% 1 044 98,86% 966 92,53%

Referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

Wykaz obwodów głosowania
Obwód nr Adres Typ obwodu Dostosowany dla niepełnosprawnych Obwód korespondencyjny Liczba uprawnionych Liczba kart wydanych i wysłanych pakietów wyborczych Liczba kart ważnych Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych Liczba głosów na "TAK" % "TAK"
1 Centrum Zdrowia i Opieki Społecznej, Biesiekierz 13, 76-039 Biesiekierz Powszechny Tak Nie 2 073 498 498 24,02% 491 98,59% 464 94,50%
2 Szkoła Podstawowa, Stare Bielice 61, 76-039 Biesiekierz Powszechny Nie Nie 2 133 515 515 24,14% 512 99,42% 465 90,82%
3 Szkoła Podstawowa, Świemino 19, 76-039 Biesiekierz Powszechny Tak Nie 436 43 43 9,86% 41 95,35% 37 90,24%
Podsumowanie 4 642 1 056 1 056 22,75% 1 044 98,86% 966 92,53%