Okręg wyborczy nr 1
Granice: Karczyn, Białobrzezie
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Świetlica Wiejska, Karczyn 19, 57-150 Prusy PowszechnyNieNie 389 183
47,04%183175 95,63%
Podsumowanie389183
47,04%18317595,63%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM LEPIEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kowalczyk Ewelina Maria 21 Karczyn 32
18.29% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BIAŁOBRZEZIE 2012 - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Chlipała Marzena Mariola 38 Białobrzezie 35
20.00% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ANNY GRZEGORZEK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Grzegorzek Anna Sylwia 35 Karczyn 62
35.43% Tak
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CZAS ZMIAN - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Molenda Anna Maria 35 Karczyn 46
26.29% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej