Okręg wyborczy nr 4
Granice: Sołectwo Świerklaniec
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Szkoła Podstawowa, ul. Młyńska 7, 42-622 Świerklaniec PowszechnyTakNie 1759 194
11,03%194189 97,42%
6 Koło Gospodyń Wiejskich - świetlica, ul. Oświęcimska 7, 42-622 Świerklaniec PowszechnyNieNie 1487 81
5,45%8180 98,77%
Podsumowanie3246275
8,47%27526997,82%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZUDY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Szudy Henryk Jan 54 Świerklaniec 145
53.90% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI GMINY ŚWIERKLANIEC - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Ludyga Łukasz Mateusz 29 Świerklaniec 31
11.52% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Lesik Tomasz Józef 35 Świerklaniec 93
34.57% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej