Okręg wyborczy nr 2
Granice: Sołectwo Pawłowice: ul. Polna od nr 17 do nr 29, ul. Polna nr 35, nr 37, ul. Górnicza nr 2, nr 4 , nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 20 b, c, ul. Kręta nr 1, ul. Orzechowa nr 2, ul. Poligonowa, ul. Wąska nr 1, nr 2, ul. Ludowego Wojska Polskiego nr 1, ul. Krucza nr 10 Sołectwo Pniówek
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
4 Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Pukowca 4, 43-251 Pawłowice PowszechnyNieNie 2027 139
6,86%139139 100,00%
5 Dom Kultury-Osiedle, ul. Ludowego Wojska Polskiego 11, 43-251 Pawłowice PowszechnyTakNie 1928 139
7,21%139138 99,28%
6 Dom Ludowy, ul. Kanarkowa 2, 43-251 Pawłowice PowszechnyNieNie 432 99
22,92%9999 100,00%
Podsumowanie4387377
8,59%37737699,73%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IZABELI JAGIEŁKO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Jagiełko Izabela 53 Pawłowice 63
16.76% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI DLA GMINY PAWŁOWICE - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Pietrek Bogusława 50 Pawłowice 178
47.34% Tak
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA WORYNA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Woryna Krzysztof 31 Pawłowice 26
6.91% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW HELENY MATERA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Matera Helena 44 Pniówek 109
28.99% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej