Okręg wyborczy nr 5
Granice: sołectwo Sączów
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
7 Zespół Szkolno - Przedszkolny, ul. Szkolna 5, 42-595 Sączów PowszechnyTakNie 1156 319
27,51%318309 97,17%
Podsumowanie1156319
27,51%31830997,17%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY KLUBU SPORTOWEGO "PŁOMIEŃ" SĄCZÓW - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Elzner Bartłomiej Franciszek 35 Sączów 203
65.70% Tak
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "STRAŻAK" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Michalak Szczepan Józef 58 Sączów 106
34.30% Nie
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej