Okręg wyborczy nr 1
Granice: Benowo, Kuliki, Sołtyski
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Barcice 66, 82-420 Ryjewo PowszechnyNieNie 277 112
40,43%112112 100,00%
Podsumowanie277112
40,43%112112100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IRENY BARGIEŁ - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Bargieł Irena Maria 62 Benowo 53
47.32% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA WIEŚ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Luty Jerzy 66 Sołtyski 59
52.68% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej