Okręg wyborczy nr 6
Granice: Bratków, Kamień
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
3 Publiczna Szkoła Podstawowa, Kamień 64, 26-332 Sławno PowszechnyNieNie 403 227
56,33%227221 97,36%
Podsumowanie403227
56,33%22722197,36%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Dorożko Mirosław 41 Kamień 97
43.89% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Wojewódzki Krzysztof 37 Bratków 124
56.11% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej