Okręg wyborczy nr 5
Granice: wieś Piława Dolna
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Główna 50, 58-241 Piława Dolna PowszechnyTakNie 1264 290
22,94%290290 100,00%
Podsumowanie1264290
22,94%290290100,00%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TEODORY SKUTNIK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Skutnik Teodora Janina 53 Piława Dolna 74
25.52% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA MICHAŁOWSKIEGO - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Michałowski Paweł 25 Piława Dolna 33
11.38% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ELŻBIETY SAK - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Sak Elżbieta 31 Piława Dolna 51
17.59% Nie
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRZYSZTOFA TWARDAKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Twardak Krzysztof Tomasz 43 Piława Dolna 132
45.52% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej