Okręg wyborczy nr 1
Granice: Sołectwa : Chwałki, Rozdrażew ulice : 3 Maja, 25 Stycznia, Ks. Bronisza, Czochralskiego, Dworcowa, T. Kościuszki, Koźmińska, Krotoszyńska, Kwiatowa, Leśna, Łąkowa, Adama Mickiewicza, Parkowa, Pleszewska, Polna, Powstańców Wlkp., Przemysłowa, Rynek, Gen. Sikorskiego, Sportowa, Szkolna, Św. Katarzyny, Wincentego Witosa, Rzemieślnicza.
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
1 Kółko Rolnicze wejście A, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew PowszechnyNieNie 1374 341
24,82%341339 99,41%
Podsumowanie1374341
24,82%34133999,41%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA PANKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Panek Leszek Jan 54 Rozdrażew 87
25.66% Nie
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "FILIPIAK" - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Filipiak Zdzisław Marian 52 Rozdrażew 252
74.34% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej

Okręg wyborczy nr 5
Granice: Sołectwa : Henryków, Wolenice z przysiółkami : Dębowiec i Wygoda
Obwód nrAdresTyp obwoduDostosowany dla niepełnosprawnychObwód korespondencyjny uprawnionychkart wydanychFrekwencjagłosów oddanychgłosów ważnych% głosów ważnych
2 Kółko Rolnicze wejście B, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew PowszechnyTakNie 233 130
55,79%130129 99,23%
Podsumowanie233130
55,79%13012999,23%
Lista nr 1 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LESZKA PANKA - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Cielecka Maria Ewa 44 Henryków 50
38.76% Nie
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW D. KOLENDY - Zarejestrowana
Numer na liścieNazwisko i ImionaWiekMiejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata% głosów ważnychMandat
1 Kolenda Dariusz 28 Wolenice 79
61.24% Tak
*) Treść oświadczeń lustracyjnych podano na podstawie obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej